~ Neka rade za nas pre nego što mi počnemo da radimo za njih. ~

Introducing ChatGPT

Konsultantske usluge

 • Uvod u AI za poslovnu primenu
  Objašnjenje šta AI može da uradi i kako ga iskoristiti u različitim domenima.

 • Moć i ograničenja LLM-ova
  Diskusija o prednostima i slabostima velikih jezičkih modela (LLM) kao što su GPT-4 i ostali. Kako prevladati ili ublažiti moguće izazove i pogrešne odzive.

 • Prompt biblioteke za veću efikasnost (sertifikovani Prompt Inženjer)
  Uvod u koncepte i prednosti kreiranja biblioteke upita (prompts). Kolekcija upita za različite oblasti i vrste zadataka i kako ih efikasno koristiti.

 • Strategije za implementaciju AI
  Smjernice i najbolje prakse za integraciju AI u već postojeće sisteme i tokove posla. Optimizacija performansi i doprinosa AI rešenja u svakodnevnom radu.

 • Evaluacija, poređenje i trening LLM-ova
  Procena performansi LLM-ova i poređenje odziva ocenjivanjem kvaliteta pisanja, opširnosti, praćenja instrukcija, istinitosti, sigurnosti i drugih parametara. Obuka i usavršavanje LLM-ova na engleskom ili srpskom jeziku.

 • OpenAI API klijentske aplikacije
  Kako pristupiti OpenAI API-ju i izraditi aplikacije prilagođene da koriste AI.

AI ima širok spektar primena i mogućih načina upotrebe u poslovanju

Nekoliko primera:

 • Upravljanje projektima: AI može pomoći u predviđanju vremenskih okvira izvršenja projekta, identifikovanju potencijalnih rizika i predlaganju optimalne alokacije resursa. Alati poput prediktivne analitike i softvera za upravljanje projektima koji se oslanja na AI mogu značajno unaprediti razne projektne procese.

 • informacione tehnologije: AI se može koristiti za sigurnost mreže, otkrivanje anomalija i automatizaciju IT zadataka.

 • Mašinsko učenje: Možete istraživati koristeći AI za analizu podataka, prepoznavanje obrazaca i donošenje odluka. AI algoritmi mogu pomoći u pronalaženju pravila unutar velikih skupova podataka, što može biti dragoceno za optimizaciju procesa.

 • Vodiči za obuku: AI može pomoći u kreiranju obrazovnog sadržaja za obuku kadrova. Može analizirati preferencije korisnika i stilove učenja kako bi generisao sadržaj koji odgovara zaposlenima. AI može pomoći u proceni i poboljšanju komunikacionih veština. Obrada prirodnog jezika (NLP) može da analizira obrasce komunikacije i pruži povratne informacije za unapređenje međuljudskih odnosa.

 • Automatizacija rutinskih poslova: Možete koristiti AI za automatizaciju zadataka koji se ponavljaju kao što su unos podataka, zakazivanje i generiranje izveštaja, oslobađajući više vremena za strateško razmišljanje, unapređenja i interakciju s klijentima.

 • Interakcija s klijentima: Chatbotovi pokretani veštačkom inteligencijom mogu da odgovaraju na osnovne upite klijenata, zakazuju sastanke i pružaju osnovne informacije o vašim uslugama. Ovo može poboljšati angažovanje kupaca i uštedeti vreme kako vama, tako i vašim klijentima. (Primer, dole desno: 4ITEC AI)

 • Analiza podataka: AI algoritmi vam mogu pomoći da analizirate tržišne trendove, ponašanje kupaca i uvide u industriju, omogućavajući vam da donosite odluke zasnovane na realnim podacima.

 • Generisanje sadržaja: AI može pomoći u generisanju blog postova, članaka i izveštaja. Može brzo sažeti informacije iz različitih izvora i pružiti vam osnovni sadržaj koji se po potrebi može poboljšati i doraditi.

Važno je razumeti da iako AI može pružiti brojne prednosti, neophodno je pažljivo ga integrisati i osigurati da se poklapa sa ciljevima i vrednostima kompanije. Samo biti u toku sa najnovijim trendovima i napretkom AI će vam pomoći da iskoristite njegov puni potencijal.

Neural network