offices 1181385 1280

Deset godina iskustva u kreiranju IT treninga i materijala za obuku u inostranim kompanijama.

Dizajnirali smo više od stotinu kurseva i uputstava za nove IT proizvode pre njihovog zvaničnog izlaska na tržište.

IT oprema: hardverski i softverski proizvodi
Polaznici: interni timovi za podršku ili klijenti

Brojni razvojni alati, formati sadržaja i koncepti obuke po izboru

 • Kursevi vođeni od strane instruktora
  Ekspert za predmetni proizvod vodi polaznike kroz materijale za obuku i vežbe.

 • Samostalni i online kursevi
  Polaznici uče sopstvenim tempom koristeći internet za pristup materijalima ili opremi za obuku i završavaju lekcije kada im to odgovara.

 • Uputstva za upotrebu i priručnici
  Detaljna uputstva za upotrebu proizvoda i savladavanje svih njegovih mogućnosti.

 • Interaktivni tutorijali
  Lekcije koje omogućavaju učenicima da interaktivno vežbaju i savladavaju materiju izvodeći zadate aktivnosti ili rešavajući kvizove.

 • Praktične vežbe
  Praktični zadaci za obuku i sticanje iskustva, na primer direktnim radom na proizvodima ili njihovim simulacijama.

 • Vodiči korak-po-korak
  Raščlanjena uputstva za rešavanje složenijih zadataka kroz seriju manjih koraka koje je lakše ispratiti.

 • Prezentacije
  Materijali koji se koriste za prikazivanje i objašnjenje proizvoda auditorijumu. Mogu uključivati slajdove, grafikone, slike, animacije ili video sekvence kako bi informacije bile jasnije i zanimljivije za praćenje.

 • Ispiti i sertifikati
  Testovi koji procenjuju znanje i veštine polaznika, mogu uključivati i sertifikate koji pokazuju nivo dostignutog znanja o upotrebi predmeta obuke.

IT Classroom